AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

AWF Poznań kolekcjonerskie hologramy els dla kolekcjonerów

AWF POZNAŃ – TO WARTO WIEDZIEĆ

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jest publiczną uczelnią wyższą. Jest to najstarsza w Polsce uczelnia tego typu – jej tradycja sięga 1919 roku. AWF w Poznaniu składa się z 3 wydziałów: Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Turystyki i Rekreacji oraz Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

OFERTA UCZELNI

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadzi kształcenie studentów i studentek na kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, animacja osób 50+, dietetyka, taniec w kulturze fizycznej oraz neurobiologia. Nauczanie odbywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. AWF w Poznaniu oferuje też studia podyplomowe oraz liczne kursy instruktorskie i szkolenia.  Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego studenci mogą m.in. wziąć udział w wymianie międzynarodowej.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM AWF W POZNANIU?

Rejestracja na studia na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbywa się przez internet – w Systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym  wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznawane są za: ocenę uzyskaną z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego. Pod uwagę bierze się też egzamin sprawnościowy z pływania oraz testy kwalifikacyjne lub sprawnościowe na niektórych kierunkach. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia odnaleźć można na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

AWF Poznań – naklejka na legitymację els 31.03.19 już w sprzedaży!