POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Politechnika Poznańska hologramy ELS

INFORMACJE O UCZELNI – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Politechnika Poznańska to państwowa uczelnia o profilu technicznym, której powstanie datuje się na 1919 rok. W 1955 roku Politechnika w Poznaniu znalazła się wśród członków stowarzyszenia  stowarzyszenia Cesaer (Conference of European Schools for Advanced Engineering) – organizacji, która skupia najlepsze uczelnie techniczne w Europie. Obecnie na poznańskiej uczelni kształci się ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

OFERTA DYDAKTYCZNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

W skład Politechniki Poznańskiej wchodzi 10 wydziałów, które oferują możliwość podjęcia studiów na 27 różnych kierunkach. W ramach uczelni funkcjonują BTiCW – Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe, CMBiN – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii oraz CDWTCh – Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej. Politechnika Poznańska jest członkiem takich organizacji jak SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej oraz EUA – Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POLITECHNICE W POZNANIU?

Rejestracja na studia na Politechnice Poznańskiej odbywa się internetowo, poprzez system rekrutacyjny przygotowany dla kandydatów. Instrukcje, zasady i inne niezbędne informacje dotyczące rejestracji zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej uczelni. Od kandydatów pobierana jest opłata rekrutacyjna – każdy po rejestracji otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza opłatę. Po zakwalifikowaniu się na studia, studenci muszą złożyć na uczelni komplet dokumentów.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system potwierdzający tożsamość studentów. Każdy student zakwalifikowany na studia otrzymuje legitymację ELS, która upoważnia go do korzystania z ustawowych ulg studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Ważność legitymacji wynosi okres semestru. Po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ELS. Legitymacja wydawana jest za opłatą.

31-03-2019 r – kup kolekcjonerski hologram na Politechnikę Poznańską!