UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

UEP - Poznań naklejki na legitymacje sprzedaż dla kolekcjonerów

UNIWERSYTET EKONOMICZNY – POZNAŃ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) powstał w 1926 roku. Obecna nazwa uniwersytetu została mu nadana w 2008 roku. Jest to jedna z najlepszych uczelni o profilu ekonomicznym w Polsce. Obecnie na UEP kształci się ponad 10 tysięcy studentów. W rankingu szkół wyższych, prowadzonym przez “Perspektywy”, Uniwersytet Ekonomiczny znajduje się ścisłej czołówce. Na strukturę uczelni poza wydziałami składają się: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Edukacji Menedżerskiej oraz Studium Prawa.

OFERTA DYDAKTYCZNA UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje 16 kierunków i ponad 60 specjalności prowadzonych na Wydziałach: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania. W ramach Klubu Partnera UEP uczelnia podejmuje współpracę z firmami z całej Polski, co gwarantuje studentom zdobycie praktycznego doświadczenia. Na UEP znajduje się Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP, które stanowi nowoczesne zaplecze stworzone dla prowadzenia badań naukowych. Uczelnia posiada akredytacje międzynarodowe takie jak: CEEMAN International Quality Accreditation, AMBA oraz CFA Institute. MUEP podpisał 170 umów  międzynarodowych z uczelniami partnerskimi, które umożliwiają wymianę międzyuczelnianą. Uniwersytet organizuje nieodpłatne zajęcia z przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i biznesu dla uczniów szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz uczniów gimnazjów (Akademia Młodego Ekonomisty). Na UEP funkcjonuje też 50 kół naukowych.

REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu odbywa się przez internet. Kandydat aby zapisać się na studia musi uiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Wszelkie informacje o rekrutacji, jej przebiegu, zasadach oraz harmonogramie kandydaci znajdą na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UEP

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system umożliwiający potwierdzenie tożsamości studenta. Legitymację ELS uzyskują wszyscy zakwalifikowani na studia, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania z ulg studenckich. Może też pełnić funkcję karty miejskiej i bibliotecznej.

Kup hologram kolekcjonerski na legitymacje els 31-03-2019 r. na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu