UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UAM Poznańhologramy kolekcjonerskie

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA – UAM POZNAŃ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM)  to uczelnia z niemal stuletnią tradycją – jej założenie datuje się na rok 1919. Jest to jedna z najlepszych uczelni w Polsce – corocznie zajmuje 3 lub 4 miejsce w rankingach publicznych szkół wyższych. W swojej ofercie ma 16 wydziałów zarówno z obszaru dziedzin humanistycznych, społecznych, ścisłych jak i przyrodniczych. Na UAM kształci się obecnie około 40 tysięcy studentów i studentek na 285 kierunkach i specjalnościach w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Ponadto, studiuje tu ponad 1300 doktorantów.

ZALETY STUDIOWANIA NA UAM

UAM poza bogatą ofertą dydaktyczną i szerokim wyborem kierunków, oferuje studentom wiele programów i projektów uzupełniających i rozwijających proces kształcenia się. Na szeroką skalę prowadzone są programy wymiany międzyuczelnianej (np. MOST) oraz międzynarodowej jak Erasmus+. W ramach uniwersytetu funkcjonują również Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej, gdzie zajęcia dla studentów prowadzone są w językach obcych oraz Uniwersytet Otwarty, w ramach którego każda osoba powyżej 16. roku życia może brać udział w certyfikowanych zajęciach cyklicznych z oferowanych kursów.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM NA UAM?

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest dokładnie opisana na stronie uczelni w zakładce specjalnie przeznaczonej dla kandydatów. Można tam znaleźć folder rekrutacyjny, który szczegółowo opisuje zarówno podstawowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, jak i sprecyzowane wytyczne dla każdego z wydziałów i kierunków. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, a także dodatkowe osiągnięcia kandydata.

ELS – JAK ZDOBYĆ ELEKTRONICZNĄ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ?

ELS czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka, która potwierdza tożsamość studenta, ważna jest przez okres jednego semestru. Legitymacja ELS upoważnia do uzyskania rabatów i zniżek studenckich. Może służyć również jako nośnik taryfy biletowej. Aby otrzymać elektroniczną legitymację studencką należy złożyć odpowiednie podanie oraz uiścić wymaganą opłatę.

Poznań Uniwersytet Adama Mickiewicza – 31.03.2019 r. naklejka kolekcjonerska ELS na legitymację już do kupienia!