UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UMP Poznań hologramy kolekcjonerskie

UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) jest uczelnią publiczną o profilu medycznym, która powstała w 1950 roku. Bazą dla utworzenia uniwersytetu był Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego. Obecnie, strukturę uczelni stanowią 4 wydziały: dwa o profilu lekarskim, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. UMP współpracuje z 7 szpitalami klinicznymi w Poznaniu. Nauki na Uniwersytecie Medycznym pobiera aktualnie prawie 7 tysięcy studentów.

OFERTA DYDAKTYCZNA UMP

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w ramach 4 prowadzonych przez siebie wydziałów oferuje ponad 20 kierunków. Uczelnia rozwija współpracę międzynarodową, biorąc udział w programach międzynarodowych Programy Ramowe Unii Europejskiej oraz Erasmus+. UMP jest organem założycielskim 5 szpitali klinicznych w Poznaniu. Wydaje też studenckie, informacyjne oraz specjalistyczne czasopisma m.in. naukowy dwumiesięcznik „Nowiny Lekarskie”. Uniwersytet może poszczycić się licznymi inwestycjami. Są to ośrodki takie jak: Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej, Centrum Biblioteczno-Kongresowe czy Centrum Symulacji Medycznej.

REKRUTACJA NA UMP

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego odbywa się przez internet, za pośrednictwem specjalnego systemu przeznaczonego dla kandydatów. Wymagania dla ubiegających się o przyjęcie na studia na UMP oraz cała ścieżka rekrutacyjna opisane są na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego. W celu lepszego zapoznania się z uczelnią, UMP organizuje drzwi otwarte, które odbywają się na wiosnę. Jest to wydarzenie, w trakcie którego osoby zainteresowane studiami w Poznaniu  mogą porozmawiać ze studentami i studentkami uczelni o warunkach studiowania, stypendiach czy życiu studenckim.

LEGITYMACJA ELS NA UMP

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje tożsamość studenta. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ona ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu ważności ELS należy prolongować. Jednak, aby legitymacja studencka była ważna i akceptowana musi posiadać specjalną naklejkę ELS. Hologram ELS Poznań otrzymasz na swojej uczelni, podobnie jak studenci innych miast. Pamiętaj, by zgłosić się po nią do dziekanatu.

UMP Poznań – kup kolekcjonerski hologram na legitymację ELS 31.03.2019 r. 

Hologram ELS Poznań – znajdź najnowszą naklejkę kolekcjonerską 31.03.2020!