UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

UPP Poznań naklejki na legitymację els sprzedaż dla kolekcjonerów

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY – POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)  to szkołą wyższa, której początki sięgają 1870 roku, kiedy pod Poznaniem powstała pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1919 roku, gdy w Poznaniu powstał uniwersytet, Wydział Rolniczo-Leśny stanowił jego część integralną. Jako autonomiczna jednostka Uniwersytet Przyrodniczy działa od 1951 roku. Obecnie, jest w czołówce uczelni o profilu przyrodniczym i jednym z najbardziej znaczących w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych. Na uczelni studiuje prawie 10 000 studentów.

CO OFERUJE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU?

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzone są w ramach 8 wydziałów, które oferują 30 kierunków studiów i 20 różnych specjalności. Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studiów doktoranckich. Uczelnia prowadzi 10 zakładów doświadczalnych oraz posiada bogate zaplecze laboratoryjne i dydaktyczne. W ramach programów MOST AR i Erasmus+ studenci mogą brać udział w wymianach międzyuczelnianych w Polsce i za granicą. W ramach projektów unijnych uczelnia oferuje płatne praktyki i staże. Na uczelni funkcjonują 23 koła naukowe.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA UPP?

Informacje na temat kierunków studiów, zasad rekrutacji, zasad punktacji oraz terminarz rekrutacji kandydaci mogą odnaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rekrutacja na studia na UPP składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Rejestracja na studia odbywa się przez internet. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu kierunkowego oraz wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UPP

Elektroniczna Legitymacja Studencka potwierdza status studenta. Aby ją uzyskać wymagane jest uiszczenie adekwatnej opłaty oraz zamieszczenie fotografii na indywidualnym profilu utworzonym w czasie rejestracji. Okres ważności legitymacji ELS trwa jeden semestr, po tym czasie prolongaty należy dokonać w dziekanacie. Legitymacja może pełnić funkcję karty miejskiej i bibliotecznej.

UPP Poznań – nowy hologram kolekcjonerski 31-03-19 r. na legitymację ELS już dostępny!