POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Rzesz ów PRz hologramy kolekcjonerskie ELS na sprzedaż

STUDIA NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) to państwowa wyższa uczelnia techniczna utworzona w 1963 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. Status uniwersytetu technicznego posiada od 2016 roku. Obecnie uczelnia zatrudnia 850 pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy kształcą ponad 14 tysięcy studentów. Poza 7 wydziałami w skład Politechniki Rzeszowskiej wchodzą jednostki pozawydziałowe takie jak: Ośrodek Kształcenia Lotniczego Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej, Centrum Fizjoterapii i Sportu czy Studium Języków Obcych.

OFERTA DYDAKTYCZNA POLITECHNIKI

Politechnika Rzeszowska kształci studentów 26 kierunków studiów na 7 wydziałach. W ramach nauczania wyższego uczelnia oferuje także studia podyplomowe na około 40 kierunkach oraz studia doktoranckie w 10 dyscyplinach na 4 wydziałach. Na techniczne studia do Rzeszowa przyciąga kandydatów przede wszystkim bogate zaplecze dydaktyczno-laboratoryjne politechniki, na które składa się blisko 200 nowocześnie wyposażonych laboratoriów. Politechnika Rzeszowska rozwija też współpracę międzynarodową – obecnie uczelnia ma podpisanych około 40 porozumień o współpracy z uczelniami z różnych krajów. Studenci politechniki mają też możliwość uczestniczenia w wymianie zagranicznej, dzięki udziałowi uczelni w programie Erasmus+.

REKRUTACJA NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

Rejestracja na studia odbywa się internetowo – w Systemie Internetowej Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej. W celu wzięcia udziału w rekrutacji na studia kandydaci muszą  wnieść opłatę rekrutacyjną. Rozpatrywaniem dokumentów zajmuje się Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Dla kandydatów, w celu lepszego zapoznania ich z ofertą, uczelnia organizuje corocznie dni otwarte. Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdują się też na stronie internetowej uczelni i w informatorze dla kandydatów na niej zamieszczonym.

LEGITYMACJA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument potwierdzający status studenta. Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką wynosi 17 złotych. Okres ważności ELS trwa jeden semestr, po tym czasie prolongaty legitymacji studenckiej należy dokonać w dziekanacie. Legitymacja studencka może pełnić funkcję karty miejskiej i bibliotecznej.

Kup nowy hologram kolekcjonerski 31.03.2019 r. na Politechnikę Rzeszowską!