WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

WSIiZ w Rzeeszowie hologramy kolekcjonerskie

 

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA – RZESZÓW

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu, która funkcjonuje od 1996 roku. W ramach WSIiZ kształcenie odbywa się na trzech wydziałach: Administracji i Nauk Społecznych, Informatyki Stosowanej oraz Medycznym. Uczelnia została czterokrotnie nagrodzona Certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Obecnie w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiuje uczy się 7600 studentów.

OFERTA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w swojej ofercie zawiera 67 kierunków i specjalności. W strukturach organizacyjnych WSIiZ poza trzema wydziałami

funkcjonują m.in.: Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości, Instytut Informatyki Biomedycznej, Instytut Badań nad Cywilizacjami Instytut Aviation Management. WSIiZ rozwija też współpracę z partnerami międzynarodowymi – w ramach wymiany międzyuczelnianej, a także realizacji wspólnych badań naukowych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, który daje studentom możliwość kształcenia się na innych europejskich uniwersytetach. Na uczelni działa ponad 20 kół naukowych, które mają zapewnić rozwój zainteresowań studentów  WSIiZ.

PROCES REKRUTACJI NA WSIiZ

Ścieżka rekrutacyjna na Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania szczegółowo opisana jest na stronie internetowej uczelni. Kandydaci mogą się tam zapoznać z harmonogramem rekrutacji, jej zasadami oraz ofertą dydaktyczną uczelni. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na podstawie wyników maturalnych.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA WSIiZ

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje tożsamość studenta i potwierdza jego status. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ona ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu legitymację ELS należy prolongować.

WSIiZ Rzeszów – naklejka ELS 31-03-2019 już w sprzedaży!