UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

UPH Siedlce naklejki ELS dla kolekcjonerów

O UCZELNI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest publiczną uczelnią wyższą. Założony został w 1969 roku. Do 2010 roku, kiedy otrzymał status uniwersytetu, uczelnia funkcjonowała pod nazwą Akademii Podlaskiej. W strukturze uniwersytetu znajdują się 4 wydziały:  Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydział Nauk Ścisłych oraz Wydział Przyrodniczy. Poza tym przy uczelni funkcjonują jednostki międzywydziałowe: Centrum Sportu i Rekreacji i Studium Języków Obcych . Obecnie na uczelni w Siedlcach kształci się ponad 6 tysięcy studentów.

OFERTA UNIWERSYTETU

Oferta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego obejmuje nauczanie na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz kształcenie podyplomowe. Studia dostępne są zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Obecnie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studenci i studentki mają możliwość zdobywania wiedzy na 28 kierunkach studiów stopnia I, 17 kierunkach studiów stopnia II oraz 5
kierunkach studiów III stopnia. Uczelnia prowadzi też 2 programy studiów w języku angielskim. Na uniwersytecie funkcjonuje ponad 30 kół naukowych, w ramach których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, który umożliwia studentom wymianę zagraniczną.

PROCES REKRUTACYJNY

Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pomocą uczelnianego systemu rekrutacyjnego IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Niektóre kierunki wymagają od kandydatów przystąpienia do egzaminów wstępnych. W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brane są wyniki maturalne. Wszelkie informacje dla kandydatów na studia dostępne są na stronie internetowej uczelni oraz w zamieszczonym na niej informatorzy.

LEGITYMACJA DLA STUDENTA

Po przyjęciu na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty każdy student otrzymuje legitymację studencką. ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument potwierdzający tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także posiada funkcję karty płatniczej, bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. ELS ważna jest przez semestr, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

UPH Siedlce – naklejki na legitymację els dla kolekcjonera 31.03.2019 r. już w sprzedaży!