POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PUM Szczecin znaczki ELS

PUM SZCZECIN – POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym znajdująca się w Szczecinie. Istnieje od 1948 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwami Akademii Lekarskiej i Akademii Medycznej. Swoją obecną nazwę otrzymała w 2010 roku. W skład uczelni wchodzą 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

PUM – OFERTA DYDAKTYCZNA

Aktualnie uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia na 14 różnych kierunkach. Prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. PUM kształci nie tylko w języki polskim – istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim. Dodatkowo, od 2013 uczelnia realizuje Program Asklepios skierowany do studentów i studentek z Niemiec. PUM rozwija współpracę międzynarodową również poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+, który umożliwia studentom udział w wymianie międzyuczelnianej z różnymi krajami Europy. Uniwersytet utrzymuje też kontakty naukowe z prestiżowymi ośrodkami zagranicznymi na obszarze badań i edukacji. Kadra Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego swoją opieką otacza pacjentów w dwóch szpitalach klinicznych.

REKRUTACJA NA PUM

Ścieżka rekrutacyjna na Pomorski Uniwersytet Medyczny szczegółowo została opisana na stronie internetowej uczelni. Znajdziemy tam informacje na temat oferty uczelni, harmonogramu i zasadach rekrutacji oraz wskazówkach dotyczących rejestracji. Rejestracja odbywa się za pomocą systemu rejestracji elektronicznej – przez internet. W celu rejestracji na studia na PUM wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o wyniki maturalne. Inne zasady przyjęcia na PUM obowiązują laureatów i finalistów olimpiad.

LEGITYMACJA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty w wysokości 17 złotych. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Hologram kolekcjonerski els 31-03-19 r.: Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin