UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Uniwersytet w Szczecinie hologramy dla kolekcjonerów

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – TO WARTO WIEDZIEĆ

Uniwersytet Szczeciński to polska publiczna uczelnia wyższa z siedzibą w Szczecinie. US założony został w 1984 roku,a  swoją działalność rozpoczął w 1985 roku. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Obecnie na Uniwersytecie Szczecińskim kształci się około 14 tysięcy studentów.  Uniwersytet w Szczecinie jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim.

OFERTA DYDAKTYCZNA UCZELNI

Uniwersytet Szczeciński w swojej ofercie dydaktycznej zawiera ponad 100 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na 11 wydziałach. Kandydaci mają do wyboru zarówno studia w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje około 160 kół naukowych, w ramach których studenci i studentki rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Uniwersytet uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki któremu podpisał już umowy partnerskie z blisko 196 uczelniami z 24 krajów.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

Rejestracja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim odbywa się przez internet w systemie ERK – Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Podstawą kwalifikacji do przyjęcia na studia są wyniki z egzaminów maturalnych. Kandydaci zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wszelkie informacje na temat rekrutacji, jej harmonogram i zasady zostały opisane na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego. Po upływie tego czasu, aby legitymacja spełniała swoje funkcje należy w dziekanatach dokonać jej prolongaty.

Kup hologram kolekcjonerski na legitymację ELS 31.03.2019 r. – Uniwersytet Szczeciński