ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZUT Szczecin hologramy kolekcjonerskie na sprzedaż

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY – ZUT SZCZECIN

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) to publiczna uczelnia akademicka, która funkcjonuje od 2009 roku. ZUT utworzono z połączenia .Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Obecnie oferuje możliwość kształcenia na prawie 50 kierunkach studiów z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. W ramach uczelni funkcjonują centra i ośrodki badawcze takie jak Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii czy Centrum Bioimmobilizacji, I Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Centrum Dydaktyczno–Badawcze Nanotechnologii.

 

OFERTA ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny prowadzi nauczanie na I i II stopnia, podyplomowych oraz doktoranckich. Na uniwersytecie funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Uczelnia rozwija współpracę międzynarodową, oferując studentom możliwość udziału w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+, stypendium DAAD (oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej) , stypendiach programu Vulcanus in Japan oraz programów praktyk IAESTE. ZUT współpracuje też z zagranicznymi uczelniami oraz centrami naukowo-badawczymi w ramach podpisanych umów dwustronnych.

 

REKRUTACJA NA STUDIA

Zasady rekrutacji na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym zostały opisane na stronie internetowej uczelni, na której zamieszczony został też informator dla kandydatów. Podstawą przyjęcia na studia na ZUT są wyniki egzaminu maturalnego. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz  laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów i umieszczani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

LEGITYMACJA DLA STUDENTÓW ZUT

Elektroniczna Legitymacja Studencka potwierdza status studenta. Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką wynosi 17 złotych. Okres ważności ELS trwa jeden semestr, po tym czasie prolongaty legitymacji studenckiej należy dokonać w dziekanacie. Legitymacja może pełnić funkcję karty miejskiej i bibliotecznej.

ZUT Szczecin – naklejki kolekcjonerskie els 31.03.2019 r. już do kupienia!