UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Toruń UMK naklejki na legitymację ELS

O UCZELNI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) to publiczna uczelnia założona w 1945 roku. Siedziba uniwersytetu znajduje się zarówno w Toruniu jak i Bydgoszczy (gdzie znajduje się oddział Collegium Medimcum UMK). Uniwersytet swoim patronatem otacza Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. UMK w Toruniu według rankingu miesięcznika “Perspektywy” w 2017 roku znalazł się na 9. miejscu wśród wszystkich wyższych uczelni w Polsce. W murach uczelni kształci się około 32 tysiące studentów na ponad 100 kierunkach w oddziałach toruńskich i  w Bydgoszczy w Collegium Medicum.

OFERTA DYDAKTYCZNA TORUŃSKIEJ UCZELNI

W ramach kształcenia na UMK studenci mają możliwość wyboru licznych kierunków i specjalizacji.  W swej strukturze uczelnia obejmuje 17 wydziałów, które oferują 118 kierunków studiów, 60 studiów podyplomowych, 19 kursów dokształcających oraz 24 rodzaje studiów doktoranckich. W skład uniwersytetu wchodzi też Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. Uniwersytet prowadzi liczne jednostki dydaktyczne takie jak: Centrum Studiów Europejskich czy Uniwersyteckie Centrum Sportowe. W ramach kierunków medycznych z UMK stowarzyszone są 2 szpitale w Bydgoszczy. Uczelnia otrzymała też liczne akredytacje jednostek zewnętrznych. Władze wydziałów UMK prężnie rozwijają też współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych o współpracy międzyuczelnianej. Współdziała też z licznymi fundacjami zagranicznymi oraz oferuje granty międzynarodowe.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA NA UMK

Proces rekrutacji na Uniwersytet Mikołaja Kopernika został szczegółowo opisany na stronie internetowej UMK. Rekrutacja odbywa się przez IRK – system Internetowej Rejestracji Studentów. Podstawą do wyboru kandydatów dla Komisji Rekrutacyjnych są przede wszystkim wyniki maturalne. Rekrutacja odbywa się za opłatą. Kandydaci na kierunki artystyczne muszą podejść również do egzaminów wstępnych.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system identyfikacji studentów. Za jego pomocą można sprawdzić ich tożsamość. ELS upoważnia również do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia, złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu adekwatnej opłaty. Termin ważności legitymacji ELS wynosi jeden semestr, po jego upływie legitymację należy przedłużyć.

UMK Toruń – kolekcjonerskie hologramy na legitymację ELS 31-03-2019 r.