AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE

APS Warszawa hologramy na legitymację ELS sprzedaż dla kolekcjonerów

INFORMACJE PODSTAWOWE O APS W WARSZAWIE

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) to najstarsza uczelnia publiczna nie tylko w Warszawie, ale też w Polsce. APS swoje działanie rozpoczęła w 1922 roku, funkcjonując jako Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Obecnie na uczelni kształci się ponad 7 tysięcy studentów na 2 wydziałach: Wydziale Nauk Pedagogicznych i Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych. Dodatkowo Kolegium Edukacji Artystycznej prowadzi studia na kierunku edukacja artystyczna.

OFERTA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Uczelnia prowadzi studia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Kandydaci mają możliwość rozpoczęcia kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Akademia Pedagogiki Specjalnej oferuje też studia podyplomowe i doktoranckie. Kierunki oferowane przez APS w Warszawie to: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, socjologia oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Na uczelni prowadzone są liczne badania naukowe. APS prowadzi współpracę międzynarodową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+, a także umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi. Przy uczelni funkcjonują też Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA APS?

Kandydaci na studia rejestrują się przez internet – w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby przystąpić do rekrutacji muszą uiścić opłatę rekrutacyjną. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników maturalnych. Informacje dotyczące rejestracji na studia, jej harmonogramu i szczegółowych zasad rekrutacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka – ELS to dokument, który otrzymuje każdy student po zakwalifikowaniu się na studia. Legitymacja studencka potwierdza status studenta oraz jego tożsamość. Upoważnia też do korzystania z ulg i rabatów studenckich. Legitymacja ELS jest ważna semestr akademicki, po jego upływie należy dokonać prolongaty.

APS Warszawa – kup hologram na legitymacje els 31-03-2019 r.