AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AWF Warszawa hologramy studenckie na legitymacje sprzedaż kolekcjonerska

AWF WARSZAWA – INFORMACJE O UCZELNI

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) to publiczna akademia wychowania fizycznego, która utworzona została w 1929 roku. Uczelnia kształci nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów,  instruktorów oraz specjalistów w dziedzinach fizjoterapii, pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji czy kosmetologii. Obecnie na AWF w Warszawie studiuje 4557 studentów i doktorantów. Uczelnia ma też 1 filię zamiejscową, która mieści się w Białej Podlaskiej.

CO OFERUJE AWF W WARSZAWIE?

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie kształci studentów na 5 wydziałach: Wydziale Wychowania Fizycznego, Rehabilitacji, Turystyki i Rekreacji, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Turystyki i Zdrowia. Oferta dydaktyczna uczelni zawiera 9 kierunków. Są to: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, kosmetologia, trener personalny oraz wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Na AWF w Warszawie nauczanie odbywa się na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych. Uczelnia współpracuje też z zagranicą – bierze udział w programie Erasmus+, a także zawiera umowy partnerskie z uczelniami z krajów spoza Europy takimi jak: Chiny, Stany Zjednoczone, Kazachstan, Korea Południowa czy Rosja.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie odbywa się przez internet – za pomocą SER – Systemu Elektronicznej Rejestracji. Aby wziąć udział w rekrutacji kandydaci na studia muszą uiścić opłatę rekrutacyjną. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia na AWF są wyniki egzaminu maturalnego, a w przypadku kierunków takich jak: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia oraz turystyka i rekreacja kandydaci przechodzą także egzaminy sprawnościowe.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Tożsamość studenta Politechniki Warszawskiej oraz jego status potwierdza ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka. Jest ona wydawana studentowi po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS jest ważna przez okres jednego semestru. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej.

AWF Warszawa – hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019 już do kupienia!