AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE

ALK Warszawa hologramy els na legitymację studencką

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO – WARSZAWA

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie to polska niepubliczna uczelnia akademicka, która specjalizuje się w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Od 2009 roku ALK znajduje się w rankingach dziennika „Financial Times” jako najlepsza uczelnia biznesowa w Europie Środkowej. W 2018 roku w rankingu Global Masters in Finance uczelnia zajęła 17. miejsce na świecie, a w rankingu “Perspektyw” miejsce pierwsze w kategorii niepublicznych uczelni magisterskich. Akademia Leona Koźmińskiego posiada też najbardziej prestiżowe akredytacje międzynarodowe: AACSB, AMBA i EQUIS.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA ALK?

Studia na Akademii Leona Koźmińskiego prowadzone są na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim zarówno w języku polskim jak i angielskim. Możliwe jest podjęcie studiów podyplomowych, w tym programów MBA. Akademia realizuje prestiżowy program studiów Prawo+. Na ALK funkcjonuje 17 kół naukowych otwartych dla studentów. Realizowane są też liczne programy badawcze min. w dziedzinie ekonomii. Akademia Leona Koźmińskiego  jest silnie umiędzynarodowiona. Na uczelni obecni są wykładowcy oraz studenci z ponad 75 krajów, a wymiana międzynarodowa jest możliwa z 230 uczelniami na 6 kontynentach.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA ALK W WARSZAWIE?

Rekrutacja na Akademię Leona Koźmińskiego odbywa się internetowo. Wszystkie informacje na jej temat można odnaleźć na stronie internetowej uczelni. Dla kandydatów na studia wyższe, podyplomowe i MBA organizowane są też dni otwarte w ramach których odbywają się spotkania informacyjne. W ich trakcie prezentowana jest uczelnia, odbywają się rozmowy z obecnymi studentami uczelni oraz konsultacje indywidualne z opiekunami kierunków i specjalności. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wybranych przez kandydata.

LEGITYMACJA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który umożliwia identyfikację studentów. Potwierdza ich status oraz upoważnia do korzystania z ulg studenckich. Legitymacja wydawana jest za opłatą, po zakwalifikowaniu się na studia. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej i karty miejskiej.

Naklejka kolekcjonerska els 31-03-19 r.: ALK Warszawa