CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE

ChAT Warszawa naklejki els dla kolekcjonera

ChAT – INFORMACJE PODSTAWOWE

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) to publiczna uczelnia wyższa złożona z dwóch wydziałów: Wydziału Pedagogicznego i Teologicznego. Kontynuuje działalność Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia powstała w 1954 roku. W ramach struktury ChAT funkcjonują też jednostki ogólnouczelniane takie jak: Wydawnictwo Naukowe ChAT, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Od 2017 roku uczelnia posiada swoją własną siedzibę w Warszawie.

OFERTA UCZELNI

Wydział Pedagogiczny ChAT w swojej ofercie edukacyjnej posiada zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia jak i studia podyplomowe. Kierunek „pedagogika” (studia I stopnia) na tym wydziale posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Na Wydziale Teologicznym istnieje możliwość kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku teologia. Wydział prowadzi również studia doktoranckie.  Uczelnia współpracuje z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn, Chrześcijańsko-katolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie, a także Ewangelicką Wyższą Szkołą Zawodową we Fryburgu.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia na Chrześcijańską Akademię Techniczną w Warszawie odbywa się on-line za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Rejestracja na studia na ChAT wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dokument zdanego egzaminu maturalnego.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system potwierdzający tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także posiada funkcję karty bibliotecznej oraz warszawskiej karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

Chrześcijańska Akademia Techniczna Warszawa – naklejki kolekcjonerskie 31-03-19 r.