COLLEGIUM CIVITAS W WARSZAWIE

Collegium Civitas Warszawa hologram kolekcjonerski ELS na sprzedaż

COLLEGIUM CIVITAS – WARSZAWA

Collegium Civitas to niepubliczna uczelnia w Warszawie, która funkcjonuje od 1997 roku. Zajmuje się kształceniem studentów na studiach licencjackich i magisterskich w ramach 4 kierunków(Zarządzania, Socjologii, Stosunków Międzynarodowych i Dziennikarstwa i nowych mediów) oraz na studiach podyplomowych na 29 kierunkach. Collegium Civitas to zdobywca wielu wyróżnień i certyfikatów. W 2017 roku w rankingach “Perspektyw” kierunki: stosunki międzynarodowe i socjologia znalazły się na pierwszym miejscu najlepszych kierunków wśród uczelni niepublicznych w Polsce, a sama uczelnia otrzymała tytuł lidera w kategorii umiędzynarodowienie.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA UCZELNI

Collegium Civitas prowadzi kształcenie na studiach w języku polskim i angielskim. Oferta uczelni zawiera ponad 60 specjalności na czterech kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz ponad 30 programów na studiach podyplomowych. Dostępne są także studia dwujęzyczne: polsko-angielskie w 13 specjalnościach. Uczelnia zawarła porozumienia z brytyjską uczelnią Anglia Ruskin University i West Virginia University w Stanach Zjednoczonych, które umożliwiają uzyskanie podwójnego dyplomu magisterskiego. Collegium współpracuje obecnie z ponad 200 przedsiębiorstwami z różnych branż – marketingowej, finansowej, komunikacyjnej czy administracji centralnej.

PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA

Rejestracja na studia na Collegium Civitas odbywa się online. Kandydaci na studia zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Aby móc przystąpić do rekrutacji na studia niezbędne jest Oferta uczelni, harmonogram rekrutacji i wszelkie inne niezbędne informacje dla kandydatów na studia umieszczone zostały na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system potwierdzający tożsamość studenta. Dokument umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale posiada  także inne funkcje np. karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

Collegium Civitas Warszawa – naklejki na legitymacje els 31.03.19 dla kolekcjonerów już w sprzedaży!