POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Warszawa PW hologramy ELS

TO WARTO WIEDZIEĆ O POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Politechnika Warszawska (PW) to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. Powstała w 1915 w Warszawie z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Obecnie cieszy się wysoką renomą i prestiżem – jest uważana za najlepszą uczelnię nie tylko w Warszawie i Polsce, ale także całej Europie Środkowo-Wschodniej. PW corocznie zajmuje pierwsze miejsce w “Rankingu Szkół Wyższych” miesięcznika „Perspektywy” wśród uczelni technicznych. Na Politechnice Warszawskiej studiuje obecnie ok. 34 tysięcy studentów i studentek.

OFERTA DYDAKTYCZNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Politechnika Warszawska obejmuje 19 wydziałów oraz 1 kolegium. W swojej ofercie dydaktycznej kierowanej do studentów zawiera 48 kierunków, w tym studia w języku angielskim. W murach uczelni mieszczą się nowoczesne uczelniane centra badawcze
takie jak CEZAMAT czy CZIiTT. Prężnie rozwija się także współpraca międzynarodowa prowadzona przez PWr – obejmuje ona bowiem około 1000 uczelni. Studenci Politechniki Warszawskiej mają też możliwość przystąpienia do ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich. Szacuje się iż po ukończeniu uczelni ponad 61 absolwentów znajduje pracę w mniej niż miesiąc, a aż dziewięciu na dziesięciu wykonuje zajęcie związane z ukończonymi studiami.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA POLITECHNIKĘ WARSZAWSKĄ

Ścieżka rekrutacyjna dla kandydatów, którzy chcą studiować na Politechnice Warszawskiej została opisana na stronie internetowej uczelni. Wymagana jest rejestracja internetowa na stronie zapisy.pw.edu.pl. Przy wyborze kandydatów, komisje rekrutacyjne kierują się przede wszystkim wynikami egzaminów maturalnych. Aby lepiej poznać specyfikę uczelni i wybranego kierunku warto wybrać się na dni otwarte, które organizowane są zazwyczaj w okolicach przełomu marca i kwietnia.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA PW

Tożsamość studenta Politechniki Warszawskiej potwierdza ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka.Opłatę za wydanie legitymacji w wysokości 17 złotych przesyła się na indywidualnie przydzielony numer konta bankowego. Legitymacja ELS jest ważna przez okres jednego semestru. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich.

Politechnika Warszawska – już teraz kup hologramy kolekcjonerskie z datą 31-03-2019!