POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE

Warszawa PJATK naklejki kolekcjonerskie ELS sprzedaż

PJATK – O UCZELNI

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (PJATK) to uczelnia założona w 1994 roku przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, która powstała na podstawie porozumienia rządów Polski i Japonii. PJATK oferuje przede wszystkim bogate zaplecze dydaktyczne i laboratoryjne w ramach obiektów takich jak: Wielomodowe Laboratorium Badawcze czy Centrum Badawczo-Rozwojowe PJATK w Bytomiu.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA PJATK

PJATK oferuje możliwość kształcenia na Wydziale Informatyki, Sztuki Nowych Mediów, Architektury Wnętrz, Zarządzania Informacją, Kultury Japonii oraz w Zamiejscowych Wydziałach Informatyki w Bytomiu i Gdańsku, a także Zamiejscowym Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku. Na uczelni funkcjonują różne koła naukowe, w ramach których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania takie jak: Koło Programowania urządzeń mobilnych, Koło programistów JAVA, Global Illumination czy Koło rękodzieła japońskiego OTEDAMA. PJATK bierze udział w programie Erasmus+, dzięki któremu studenci mają możliwość wziąć udział w wymianie z zagranicznymi uczelniami.

 

ZASADY REKRUTACJI NA PJATK

Rekrutacja na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie odbywa się przez internet. Rejestracji kandydaci dokonują na portalu rekrutacyjnym. Komisja Kwalifikacyjna decyzję o przyjęciu na studia podejmuje na podstawie wyników maturalnych z wybranych przez kandydata na dany kierunek przedmiotów. W celu lepszego zapoznania się z ofertą uczelni, kandydaci mogą znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, harmonogramu rejestracji oraz oferty uczelni na stronie internetowej PJATK. Uczelnia organizuje też dni otwarte, w czasie których istnieje możliwość spotkania kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów i zwiedzenia uczelni.

 

LEGITYMACJA ELS NA PJATK

Tożsamość studenta Politechniki Warszawskiej potwierdza ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka. Legitymacja ELS jest ważna przez okres jednego semestru. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej.

PJATK Warszawa – naklejki na legitymację els 31-03-19 r. dla kolekcjonerów już w sprzedaży!