SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK – WARSZAWA

SAN Warszawa kolekcjonerskie naklejki na legitymację ELS sprzedaż

SAN WARSZAWA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Społeczna Akademia Nauk to ogólnopolska niepubliczna uczelnia wyższa, która powstała w 1994 roku. Obecnie na uczelni studiuje około 18 tysięcy studentów. Strukturę Społecznej Akademii Nauk tworzą trzy wydziały: Wydział Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych oraz Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie. Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC (New England Association of Schools and Colleges).

OFERTA DYDAKTYCZNA SAN

Kształcenie na Społecznej Akademii Nauk odbywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych i MBA oraz doktoranckich. Studia dostępne są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. SAN z roku na rok rozwija swoją ofertę dydaktyczną, dodając do niej nowe kierunki. Dostosowując ofertę studiów do ewoluującego świata i rynku pracy SAN uruchomił kierunki takie jak: socjokryminologia, nowe media, marketing medialny i PR czy e-administracja. Uczelnia rozwija współpracę międzynarodową – m.in. bierze udział w programie Erasmus+, który oferuje możliwość zagranicznej wymiany studenckiej. SAN ściśle współpracuje też z Clark University, co umożliwia uzyskanie amerykańskiego dyplomu Master oraz odbycie praktyk zawodowych w USA.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia w Społecznej Akademii Nauk odbywa się w przez internet. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej uczelni. Kandydaci mogą zapoznać się tam z harmonogramem rejestracji, wymaganymi dokumentami oraz zasadami rekrutacji.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument potwierdzający tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także posiada funkcję karty bibliotecznej oraz warszawskiej karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane studentom po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

SAN Warszawa – hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 r. już do kupienia!