SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY

SWPS Warszawa hologramy kolekcjonerskie

SWPS – INFORMACJE O UCZELNI

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie, która utworzona została w 1996 roku. SWPS posiada wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. W skład uczelni wchodzi 8 wydziałów , na których studiuje ponad 16 tysięcy studentów. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, które przyznawane jest instytucjom zapewniającym pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.Ranking Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że SWPS jest najczęściej wybieraną niepubliczną uczelnią w Polsce.

OFERTA SWPS

W skład struktury uczelni wchodzi 8 wydziałów, które oferują kształcenie na 37 kierunkach studiów stopnia I, II i III oraz jednolitych studiów magisterskich. SWPS bierze udział w międzynarodowej współpracy uczelnianej – ma podpisanych 161 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. Uniwersytet znalazł się na piątym miejscu wśród grantobiorców Narodowego Centrum Nauki – NCN. SWPS to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków dydaktycznych – rocznie realizuje prawie 300 projektów i prowadzi ponad 20 ośrodków badawczych. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących m.in. Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej, Centrum Studiów nad Demokracją oraz Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA NA SWPS

Rejestracja kandydatów na studia na SWPS prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej uczelni. By wziąć udział w procesie rekrutacji wymagane od kandydatów jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W celu lepszego zapoznania kandydatów z ofertą uczelni, SWPS organizuje spotkanie online z Uniwersytetem SWPS, w trakcie którego prezentuje też procedurę rekrutacyjną.

LEGITYMACJA STUDENCKA ELS NA SWPS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system potwierdzający tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także posiada funkcję karty płatniczej, bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

Naklejka kolekcjonerska els 31-03-19 r.: Warszawa SWPS