UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

UKSW Warszawa naklejki na legitymację studencką ELS

STUDIA NA UKSW W WARSZAWIE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) to uczelnia, która powstała w 1999 roku na bazie Akademii Teologii Katolickiej założonej w 1954 roku. Obecnie, na UKSW kształci się ponad 15 tysięcy studentów i doktorantów na 11 wydziałach oferujących 37 kierunków. Zajęcia na uczelni prowadzone są w 2 głównych Kampusach na warszawskich Bielanach i Młocinach.

JAK WYGLĄDA OFERTA DYDAKTYCZNA UKSW?

UKSW prowadzi nauczanie w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, na jednolitych studiach magisterskich, a także studiach pierwszego i drugiego stopnia. Możliwe jest też kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.  Dzięki udziałowi uczelni w programie Erasmus, studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie. Wymiana międzyuczelniana na UKSW odbywa się też w ramach kraju – na podstawie programu mobilności studenckiej MOST. UKSW zawarł około 50 porozumień bilateralnych z instytucjami na całym świecie. Uczelnia oferuje bogate zaplecze dydaktyczne m.in. w ramach Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych, które mieści 47 laboratoriów dydaktycznych i badawczych.

DLA KANDYDATÓW

Podstawą do przyjęcia na studia zarówno na kierunki humanistyczne jak i ścisłe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są wyniki maturalne. Wszelkie informacje dla kandydatów takie jak harmonogram rekrutacji, zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego, oraz opis rekrutacji zawarte są na stronie internetowej uczelni. Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

LEGITYMACJA ELS NA UKSW

Tożsamość studenta Politechniki Warszawskiej potwierdza ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka.Opłatę za wydanie legitymacji w wysokości 17 złotych przesyła się na indywidualnie przydzielony numer konta bankowego. Legitymacja ELS jest ważna przez okres jednego semestru. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej.

UKSW Warszawa – naklejki kolekcjonerskie na legitymacje ELS 31-03-19 już dostępne!