UNIWERSYTET WARSZAWSKI – WARSZAWA

Uniwersytet Warszawski - kup kolekcjonerski hologram do legitymacji studenckiej
UNIWERSYTET WARSZAWSKI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Uniwersytet Warszawski to warszawska uczelnia publiczna, która ma już ponad 200 lat. Jej powstanie datuje się na 1816 rok. Obecnie jest to największa, a także najlepsza szkoła wyższa zarówno w Warszawie jak i w Polsce. Według rankingów takich jak THE, QS czy ARWU jest zaliczana do 3% najlepszych uczelni na świecie. Szacuje się, iż w jej murach studiuje około 45 tysięcy studentów na 21 wydziałach i ponad 100 różnych kierunkach. W ramach uczelni prężnie rozwija się studencka wymiana międzynarodowa – UW ma aż 800 partnerów zagranicznych, a 460 z nich to uniwersytety współpracujące w ramach programu Erasmus+.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI – DLACZEGO WARTO TU STUDIOWAĆ?

Uniwersytet Warszawski to uczelnia ciesząca się dużym prestiżem. Statystki wskazują, że aż 90% studentów po jej ukończeniu, znajduje pracę. W swojej ofercie posiada rozległy wachlarz możliwych do wyboru kierunków zarówno humanistycznych, społecznych, ekonomicznych jak i ścisłych. W obrębie uczelni znajduje się jeden z największych księgozbiorów akademickich w kraju, czyli Biblioteka Uniwersytecka. Również nauczanie języków obcych niesie duże możliwości – na UW dostępnych jest bowiem 41 języków w ramach tzw. lektoratów.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI – JAK ZOSTAĆ STUDENTEM?

Ścieżka rekrutacyjna na studia na Uniwersytecie Warszawskim jest szczegółowo opisana na stronie internetowej uczelni. Odbywa się ona internetowo – przez IRK ( Internetową Rejestrację Kandydatów). Aby lepiej poznać specyfikę uczelni i dokonać odpowiedniego wyboru kierunku warto wybrać się na dni otwarte, organizowane corocznie w kwietniu. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie na studia brane pod uwagę są wyniki maturalne oraz inne osiągnięcia jak olimpiady czy konkursy ogólnopolskie. Wymagania są ustalane w zależności od kierunku, na który chcemy się dostać.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI – LEGITYMACJA STUDENCKA

Pobieranie nauk na Uniwersytecie Warszawskim potwierdza Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS). Podanie o jej wydanie student może wydrukować z konta osobistego utworzonego we wspomnianej IRK. Opłata za legitymację ELS wynosi 17 zł. Przedłużana jest co semestr. Elektroniczna Legitymacja Studencka daje uprawnienia do korzystania ze zniżek i ulg przeznaczonych dla studentów. Studenci UW mogą z nich korzystać min. w ramach programu rabatów studenckich UW HERE.

Hologramy kolekcjonerskie els 31-03-2019 r. – Uniwersytet Warszawski