WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – WUM

WUM Warszawa hologramy kolekcjonerskie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – O UNIWERSYTECIE

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) to największa publiczna uczelnia medyczna w Polsce. Ponad dwustuletnia historia WUM-u czyni go najstarszą uczelnią medyczną w kraju – utworzony został jako Akademia Lekarska w 1809 roku. Obecnie na uczelni studiuje ponad 9,5 tysiąca studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych. Uniwersytet co roku zajmuje najwyższe pozycje w rankingach szkół wyższych. Specjalizując się w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej, WUM prowadzi liczne badania i innowacyjne projekty, które przyczyniają się zarówno do rozwoju nauki jak i poszerzania perspektyw studentów akademii.

CO OFERUJE WUM?

Oferta edukacyjna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje 14 kierunków studiów. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia, uczelnia prowadzi nauczanie w ramach studiów doktoranckich i podyplomowych, a także w ramach zawodowych kursów specjalizacyjnych i dokształcających. WUM kształci specjalistów, którzy pracują zarówno  w warszawskich szpitalach klinicznych, których jest współzałożycielem jak i jednostkach obcych znajdujących się w Warszawie i jej okolicach. Cały czas rozwija własną bazę kliniczno-dydaktyczną, czego dowodem jest powstanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego i Szpitalu Pediatrycznego w Warszawie. Uczelnia prowadzi też bliską wymianę naukową z instytucjami z całej Europy i uczestniczy w programach takich jak Erasmus+, CEEPUS oraz  International Medical School 2020.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA WUM?

Rekrutacja na WUM odbywa się za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Cała ścieżka rekrutacyjna szczegółowo została opisana na stronie WUM w instrukcji dla kandydatów na studia. Przy wyborze studentów, Komisja Rekrutacyjna pod uwagę bierze przede wszystkim wyniki maturalne kandydatów. Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje kursy przygotowawcze zarówno do matury jak i uczelnianych egzaminów wstępnych.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Potwierdzeniu statusu studenta służy Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS. Legitymacja zawiera dane osobowe i zdjęcie studenta. Ważna jest przez okres jednego semestru, po którego upływie należy ją prolongować. Ważność legitymacji potwierdza naklejka z hologramem informującym o semestrze nauki. ELS upoważnia studenta do korzystania z promocji i ustawowych ulg studenckich. Może też służyć do zapisu biletu komunikacji miejskiej lub karty bibliotecznej.

WUM Warszawa – naklejka kolekcjonerska els 31.03.2019 r. już w sprzedaży!