WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

WAT Warszawa hologramy kolekcjonerskie

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – WAT WARSZAWA

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) to publiczna, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna z siedzibą w Warszawie, która funkcjonuje od 1951 roku. WAT oferuje wojskowe, studia wyższe pierwszego stopnia, drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe. Absolwenci studiów wojskowych nie tylko otrzymują tytuł magistra inżyniera ale są też mianowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Obecnie na uczelni kształci się 10354 studentów.

DLACZEGO WAT?

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w swojej ofercie kształcenia ma 22 kierunki studiów. Poza jednostkami wydziałowymi w skład uczelni wchodzą: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego. WAT prowadzi współpracę z wieloma krajowymi uczelniami i  ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską czy Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Uczelnia uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej Erasmus+ oraz DAAD. WAT prowadzi liczne badania naukowe i współpracuje z ponad 400 partnerami przemysłowymi. Uczelnia uzyskuje  średnio 20 patentów rocznie.

REKRUTACJA NA WAT

Proces rekrutacji zarówno na kierunki cywilne jak i wojskowe został opisany szczegółowo na stronie internetowej uczelni. Można tam znaleźć harmonogram rekrutacji, wymagania dla kandydatów na konkretne kierunki czy informacje na temat testów sprawnościowych ( w przypadku kierunków wojskowych). Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pomocą IRK – Internetowej Rejestracji Kandydata. W celu lepszego zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, dla kandydatów na studia realizowane są też dni otwarte.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA WAT

ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka pozwala na identyfikację studentów. Jest dokumentem, który potwierdza status studenta i upoważnia do korzystania z ulg studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacja jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego.  Prolongaty ważności legitymacji ELS dokonują dziekanaty.

Warszawska Akademia Techniczna WAT – kolekcjonerskie naklejki na legitymację 31-03-19 r. już do kupienia!