WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE – AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

WSFiZ Warszawa naklejki kolekcjonerskie els

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – O UCZELNI

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (WSFiZ)  to niepubliczna szkoła wyższa, które powstała w 2001 roku. Obecnie na uczelni kształci się około 9 tysięcy studentów. Od 2018 roku uczelnia funkcjonuje pod nazwą Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

OFERTA

Uczelnia oferuje studia na kierunkach zarówno w języku polskim jak i angielskim. Daje możliwość kształcenia na poziomie studiów stopnia I i II, jednolitych studiów magisterskich, oraz studiów podyplomowych i doktoranckich. Oferowane przez WSFiZ kierunki to m.in.: psychologia,finanse i rachunkowość, zarządzanie, prawo, administracja, czy współczesne stosunki międzynarodowe. WSFiZ bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzyuczelnianej i stażach zagranicznych. Ponadto, uczelnia współpracuje z takimi ośrodkami zagranicznymi jak: Florida International University, Waseda University, Innovation Institute czy Nelson Mandela Metropolitan University.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA NA WSFiZ?

W celu zapoznania się z ofertą dydaktyczną, uczelnia oferuje możliwość wzięcia udziału w dniach otwartych, które są okazją do poznania i porozmawiania zarówno ze studentami jak i pracownikami uczelni. Wszelkie informacje dotyczące dostępnych kierunków, zasad rekrutacji oraz harmonogramu dostępne są na stronie internetowej uczelni. Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pomocą systemu rekrutacji on-line

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument identyfikujący tożsamość i potwierdzający status studenta. Legitymacja studencka ELS zawiera informacje o danych osobowych takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres oraz numer albumu (indeksu). Studenci otrzymują legitymację ELS na początku roku akademickiego po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania z ulg studenckich, może też pełnić funkcję karty bibliotecznej i miejskiej oraz płatniczej.

WSFiZ Warszawa – kup hologram kolekcjonerski ELS 31.03.2019 r.