AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AWF Wrocław nalepki na legitymacje

AWF WROCŁAW – O UCZELNI

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF we Wrocławiu) to publiczna szkoła wyższa, która funkcjonuje od 1946 roku. Wcześniej działała jako Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Uczelnia składa się z Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Fizjoterapii oraz Wydziału Nauk o Sporcie. Przy AWF Wrocław istnieje te Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze. W 2017 roku uczelnia zajęła pierwsze miejsce w rankingu “Perspektyw” wśród polskich akademii wychowania fizycznego.

 

OFERTA AWF WROCŁAW

Akademia Wychowania Fizycznego w ramach 3 wydziałów prowadzi nauczanie na 6 kierunkach studiów zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W swojej ofercie zawiera studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe i doktoranckie. Uczelnia posiada liczne obiekty sportowe takie jak: wielofunkcyjna hala sportowa, kryta pływalnia, korty tenisowe czy stadion lekkoatletyczny. W ramach AWF funkcjonują też Uniwersytet Dzieci oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w uczelnianych organizacjach studenckich,

REKRUTACJA NA AWF WROCŁAW

Rejestracja na studia na AWF we Wrocławiu odbywa się przez internet. Proces rejestracji został szczegółowo opisany na stronie internetowej uczelni. Kandydaci są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Komisje Rekrutacyjne rozpatrują podania studentów na dane kierunki i weryfikują dokumenty rekrutacyjne. Postępowanie kwalifikacyjne dokonywane jest na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Na stronie internetowej uczelni kandydaci mogą znaleźć też harmonogram rekrutacji oraz informacje o wymaganych dokumentach i zasadach przyjęcia na dane kierunki.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to, dokument który potwierdza tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane studentom w po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty rekrutacyjnej. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

AWF Wrocław – naklejki na legitymację dla kolekcjonerów 31.03.2019 r. już w sprzedaży!