DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU

DSW Wrocław niepodrabiane naklejki els dla kolekcjonerów

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA – WROCŁAW

Dolnośląska Szkoła Wyższa – DSW to niepubliczna uczelnia wyższa, która funkcjonuje we Wrocławiu od 1997 roku. Do 2007 roku istniała pod nazwą Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Obecnie na uczelni kształci się 3,5 tysiąca studentów w ramach 4 wydziałów wchodzących w skład uniwersytetu. Są to: Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku.

OFERTA UCZELNI

Dolnośląska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie studentów na 14 kierunkach I i II stopnia i 60 kierunkach na studiach podyplomowych. DSW realizuje liczne projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, a także jest organizatorem wielu konferencji i seminariów naukowych oraz Międzynarodowych Szkół Letnich. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, który daje studentom możliwość udziału w wymianie międzynarodowej i praktykach zagranicznych. Ma podpisanych również wiele umów o współpracy dwustronnej z uczelniami z USA, Czech i Rosji. Przy uczelni funkcjonują też jednostki takie jak Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Centrum Konferencyjne.

REKRUTACJA NA STUDIA NA DSW WROCŁAW

Rekrutacja na studia odbywa się przez internet, w systemie IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy uiścić jednorazową opłatę rekrutacyjną. Wszelkie informacje niezbędne dla kandydatów na studia, a także harmonogram rekrutacji oferta dydaktyczna dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który poświadcza status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata Elektronicznej Legitymacji Studentów.

DSW Wrocław – kup nowy hologram kolekcjonerski els 31-03-19 r.