POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – WROCŁAW

Politechnika Wrocławska hologramy ELS

PODSTAWOWE INFORMACJE O POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Politechnika Wrocławska (PWr) to jedna z najlepszych publicznych uczelni technicznych w Polsce. Corocznie zdobywa najwyższe miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Ulokowana we Wrocławiu – stolicy “polskiej Doliny Krzemowej”, zapewnia dostęp do najnowszych technologii jak i innowacyjnej oferty dydaktycznej. Uczelnia na szeroką skalę prowadzi również programy współpracy i wymiany międzynarodowej. Współpraca międzyuczelniana podjęta przez PWr obejmuje ponad 120 uczelni z 36 krajów świata, a corocznie około 600 studentów bierze udział w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+. Sztandarowymi programami, w które zaangażowana jest PWr to także Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E. oraz DAAD.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – OFERTA DYDAKTYCZNA

W skład Politechniki Wrocławskiej wchodzi 16 wydziałów ulokowanych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu i aż 48 możliwych kierunków kształcenia. Obecnie na uczelni kształci się ok. 30 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy ( dostępnych jest 30 programów prowadzonych w językach obcych). Imponujące jest zaplecze badawcze, które oferuje uczelnia – obejmuje ono 175 laboratoriów badawczych z zapleczem oraz 13 laboratoriów akredytowanych. W murach PWr mieszczą się także obiekty takie jak: BEM, czyli jeden z najmocniejszych komputerów na świecie, Geocentrum, a także Technopolis, czyli dwa nowoczesne obiekty – Centrum Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Centrum Edukacyjno-Technologiczne. W ramach uczelni funkcjonuje też 154 kół naukowych, które umożliwiają rozwój kształcenia studenckiego.

INFORMACJE DLA KANDYDATA NA STUDIA

Kryteria przyjęcia na Politechnikę Wrocławską zależą od zdawanej matury. Szczegółowy opis wymagań dla konkretnych kierunków znaleźć można na stronie internetowej uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się przez internet, za pośrednictwem serwisu JSOS – Jednolitego Systemu Obsługi Studentów.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA PWr

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który potwierdza tożsamość studenta, a jednocześnie upoważnia go do korzystania ze zniżek studenckich. Aby ją uzyskać należy po złożeniu dokumentów na studia, wnieść opłatę w wysokości 17,00 zł na generowany przez JSOS numer konta. Ważność ELS wynosi okres jednego semestru, po upływie tego czasu legitymację należy przedłużyć.

Kup hologramy kolekcjonerskie ELS 31.03.19 na Politechnikę Wrocławską