UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

UMW - Uniwersytet Medyczny - hologramy kolekcjonerskie ELS

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY – WROCŁAW

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to szkoła wyższa o profilu medycznym, która jako samodzielna uczelnia istnieje od 1950 roku. Jednak jej tradycja sięga do początków XIX wieku, kiedy to w 1811 roku powstał Uniwersytet Wrocławski, w skład którego wszedł m.in. Wydział Medycyny – fundament obecnego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia zajmuje się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz personelu medycznego. Obecnie w skład Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wchodzi 5  wydziałów – Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarski
Kształcenia Podyplomowego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu.

OFERTA DYDAKTYCZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Na uczelni można podjąć studia pierwszego i drugiego stopnia na 10 różnych kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim, studia podyplomowe w ramach Wydziału Lekarskiego oraz studia doktoranckie. Uniwersytet prowadzi i uczestniczy w licznych badaniach dotyczących ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali klinicznych – Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. W nich też odbywają się zajęcia praktyczne dla studentów. Uniwersytet Medyczny specjalistyczne czasopisma naukowe. Rozwijana jest współpraca międzynarodowa m.in w ramach programu Erasmus+.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA NA UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU?

Harmonogram rekrutacji, zasady oraz inne niezbędne informacje dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Medycznym znajdują się na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja odbywa się przez internet, za pośrednictwem IRK – systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Kwalifikacji kandydatów dokonuje się  na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, z wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na wybranym kierunku studiów. Wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system identyfikacji tożsamości studentów. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS potwierdza ona status studenta i upoważnia do korzystania z ulg i zniżek studenckich. Okres ważności legitymacji wynosi jeden semestr akademicki.

Uniwersytet Medyczny Wrocław – kup hologram na legitymacje els 31-03-2019 r.