UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UE Wrocław hologramy na legitymacje

UNIWERSYTET EKONOMICZNY – WROCŁAW

Uniwersytet Ekonomiczny (UE) we Wrocławiu to jedna z największych polskich publicznych uczelni ekonomicznych, której siedziba mieści się we Wrocławiu. Obecnie UE składa się z czterech wydziałów: Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego oraz Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, który znajduje się w Jeleniej Górze. Uczelnia posiada liczne akredytacje. Są to m.in. akredytacje”: IQA CEEMAN, ACCA oraz CFA Institute.

OFERTA DYDAKTYCZNA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi kształcenie studentów w ramach 4 wydziałów na 10 kierunkach w języku polskim i 8 w języku angielskim. Prowadzi też Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego wieku oraz Szkołę Giełdową. Na uczelni prowadzone są liczne badania w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, a także na obszarach, m.in. matematycznych, technicznych, chemicznych, biologicznych i rolniczych. Pracownicy uczelni nie tylko uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych ale też sami realizują ogólnopolskie konferencje. Uniwersytet Ekonomiczny bierze udział w programie Erasmus+, który daje studentom możliwość wymiany zagranicznej z uczelniami w różnych krajach Europy.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM?

Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pomocą systemu rekrutacyjnego. Oferta studiów, harmonogram i zasady rekrutacji opisane są szczegółowo na stronie internetowej uczelni. Aby wziąć udział w rekrutacji niezbędne jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia w celu lepszego  zapoznania kandydatów z ofertą organizuje dni otwarte. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie wyników maturalnych z wybranych przez kandydata przedmiotów.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta i upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego. Po upływie tego czasu, należy dokonać prolongaty ważności legitymacji.

Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny – nowe hologramy kolekcjonerskie 31.03.19 już w sprzedaży!