UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Wrocław UWr hologramy kolekcjonerskie

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Uniwersytet Wrocławski (UWr) to jedna z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, która znana jest w całej Polsce. Początki UWr sięgają 1702 roku, kiedy to został utworzony jako Leopoldina. W 1945 roku uniwersytet został przekształcony w polski uniwersytet. Obecnie na uczelni kształci się około 30 tysięcy studentów na 10 różnych wydziałach. Do wyboru kandydaci mają około 60 różnych kierunków na studiach pierwszego stopnia oraz 50 kierunków na studiach stopnia drugiego. W ramach kierunków uczelnia oferuje około 230 specjalności i specjalizacji do wyboru w trakcie studiów oraz studia międzyobszarowe i indywidualne opierające się na zasadzie tutoringu.Możliwe jest też studiowanie w języku angielskim w ramach około 30 programów.

DLACZEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI?

Poza prestiżem oraz bogatą ofertą dydaktyczną, Uniwersytet Wrocławski prowadzi szereg innych aktywności, które wyróżniają go z grona polskich uczelni. UWr regularnie uczestniczy w prowadzeniu badań naukowych i współpracuje z cenionymi światowymi ośrodkami akademickimi. Studenci uczelni mają możliwość udziału w licznych wymianach oraz projektach międzynarodowych. UWr podpisał umowy z blisko 800 uczelniami z 26 krajów. Warto wspomnieć też, że uczelnia blisko współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury takimi jak: Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja Matematyków Wrocławskich czy kino Nowe Horyzonty.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Rejestracja kandydatów na studia na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się przez internet. Wymagana jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W postępowaniu rekrutacyjnym, brane pod uwagę są wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów. Przebieg rekrutacji w całości i szczegółowo opisany został na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego. Aby lepiej poznać uczelnię, jej specyfikę oraz kierunki studiów warto wybrać się na dni otwarte uczelni, które organizowane są co roku na wiosnę.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UWr

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest przez właściwy dziekanat po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Jej ważność trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata legitymacji.

Uniwersytet Wrocławski – już teraz kup najnowszy hologram els 31.03.19 na legitymację dla kolekcjonerów!