UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr hologramy na legitymacje sprzedaż dla kolekcjonerów

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY – WROCŁAW

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)  to państwowa szkoła wyższa, która samodzielnie funkcjonuje od 1951 roku. Wcześniej funkcjonowała pod nazwami Wyższej Szkoły Rolniczej  i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na uczelni aktualnie studiuje blisko 10 tys. studentów. Obecnie UPWr to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Pod względem uzyskanych patentów znajduje się na drugim miejscu w Polsce. W 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim wśród najlepszych uczelni świata w dziedzinie Food Science & Technology (201-300). UPWr uzyskał też status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla trzech wydziałów  w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

OFERTA DYDAKTYCZNA UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu składa się z 5 wydziałów, 31 katedr i 10 instytutów. Uczelnia posiada 11 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych. UPWr oferuje 27 kierunków studiów oraz 50 różnych specjalności, a także 37 kierunków studiów podyplomowych. Na uczelni funkcjonują 54 studenckie koła naukowe. UPWr realizuje liczne projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju- do tej pory było ich 66. Uniwersytet Przyrodniczy rozwija też współpracę międzynarodową – w ramach programu Erasmus+ ma podpisane 124 umowy z uczelniami z 23 krajów.

REKRUTACJA NA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w całości przedstawiona jest na stronie internetowej uczelni. Można się też z nią szczegółowo zapoznać w trakcie dni otwartych uniwersytetu. Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby wziąć udział w rejestracji wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

LEGITYMACJA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument potwierdzający tożsamość i status studenta. Może pełnić funkcję karty bibliotecznej i miejskiej. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Ważność legitymacji ELS trwa semestr akademicki.

UPWr Wrocław – naklejki na legitymację els 31.03.19 już w sprzedaży!