WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA – WROCŁAW

WSB Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław naklejki na legitymacje els studenckie

WSB WE WROCŁAWIU – INFORMACJE PODSTAWOWE

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSB we Wrocławiu) to niepubliczna szkoła wyższa we Wrocławiu, która funkcjonuje od 1998 roku. W 2012 roku Szkoła WSB włączyła w swoje struktury Wyższą Szkołę Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Od 2014 roku przy Instytucie Logistyki WSB  funkcjonuje Centrum Kompetencji i Współpracy Polskich i Niemieckich Firm. O strukturze uczelni znajduje się też laboratorium magazynowe wykorzystujące technologię RFID, gdzie stymulowane są procesy magazynowe, które realizowane są w przedsiębiorstwach. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, WSB zajęła 3 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii szkół niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

OFERTA DYDAKTYCZNA WSB

WSB w swojej ofercie dydaktycznej zawiera studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz studia MBA. Uczelnia jest też uprawniona  do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Na WSB studenci kształcą się na 11 kierunkach. Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi rozwiniętą współpracę międzynarodową z jednostkami z zagranicy. Posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, która stanowi uprawnienie do udziału w wymianie i praktykach zagranicznych. W ramach programu uczelnia podpisała niemal 50 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy.

REKRUTACJA NA STUDIA NA WSB

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie złożonych świadectw maturalnych. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów. Rejestracja na studia odbywa się online za pośrednictwem formularza zapisów. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia są dostępne na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także w zamieszczonym tam uczelnianym informatorze dla kandydatów.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który poświadcza status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Spełnia też dodatkowe funkcje m.in.: ma możliwość integracji z Wrocławską Kartą Miejską URBANCARD oraz pełni funkcję karty bibliotecznej.

WSB Wrocław – kup hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019