WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

WSF Wrocław hologramy kolekcjonerskie na sprzedaż ELS

PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZELNI

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (WSF)  to akredytowana polska uczelnia niepubliczna o profilu filologicznym. Funkcjonuje od 2002 roku. Od 2013 roku uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Wyższa Szkoła Filologiczna to laureat certyfikatów takich jak: ECTS Label, DS Label i European Language Label. Obecnie na uczelni kształci się około 2 tysięcy studentów.

OFERTA DYDAKTYCZNA WSF WROCŁAW

Wyższa Szkoła Filologiczna oferuje studia licencjackie(pierwszego stopnia), magisterskie (drugiego stopnia) oraz podyplomowe i doktoranckie. Kształcenie studentów odbywa się na kierunku neofilologia na specjalnościach takich jak: anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, italianistyka i hispanistyka. Nauczanie na WSF we Wrocławiu odbywa się także za pomocą platformy e-learningowej, na której umieszczone są wykłady, dodatkowe ćwiczenia i testy oraz szkolenia.Studenci mają możliwość zdobycia stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, który umożliwia studentom międzyuczelnianą wymianę zagraniczną.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rejestracja na studia na Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu odbywa się on-line. Kandydaci składają komplet dokumentów rekrutacyjnych, a na koniec otrzymują decyzję administracyjną o przyjęciu na studia. Są zobowiązani do uiszczenia opłaty “wpisowej”. Osoby zainteresowane studiami na WSF mogą skontaktować się z Biurem Rekrutacji uczelni lub pozostawić swoje dane do kontaktu na stronie internetowej WSF.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA WSF WE WROCŁAWIU

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który poświadcza status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności Elektronicznej Legitymacji Studentów ELS.

WSF Wrocław – kolekcjonerskie naklejki na legitymację ELS 31-03-2019 już w sprzedaży!