Zobacz, jak zachowac legitymację ELs po studiach

Legitymacja studencka jak ją zatrzymać po studiach

Legitymacja studencka wraz z ważnym hologramem ELS uprawnia każdego studenta studiów wyższych w Polsce do przysługujących mu zniżek na komunikację miejską, która wynosi 50%, kolejową w wysokości 51% oraz korzystania z kin, barów, teatrów czy kawiarnii. Po ukończonych w czerwcu studiach, należą się jeszcze 3 miesiące prawnych zniżek. Niestety, wiele uczelni wyższych w Polsce tego nie przestrzega i żądają natychmiastowego zwrócenia legitymacji studenckiej z hologramem ELS po odebraniu wszystkich dokumentów w dziekanacie. Skutkiem czego student traci przysługującą mu ulgę. Jak więc zatrzymać przy sobie legitymację?

Prawo a legitymacja studencka

Pozostawienie legitymacji studenckiej po studiach, jak to zrobić

Legitymacja els na pamiątkę – jak ja zachować

Uczelnie wyższe w Polsce nie mają prawa żądać od studenta kończącego nauczanie na danym Uniwersytecie oddania legitymacji studenckiej, która usprawnia go do korzystania z ulg. Każdy student pomimo złożenia pracy dyplomowej na licencjata czy magistra jest nim dalej do 31 października tego samego roku. Te działanie w żaden sposób nie sugeruje, iż wszystkie zniżki nie są już dla niego ważne. Dlatego więc musi on dbać o swoje prawa i nie pozwolić odebrać sobie dokumentu, który jest jedynym potwierdzeniem na przysługujące mu ulgi studenckie na komunikację miejską, PKP, PKS czy upusty handlowe. Wiele dziekanatów nawet na najbardziej popularnych uczelniach w Polsce typu Uniwersytet Śląski czy Politechnika Warszawska bronią się, iż nie używają żadnych metod wymuszania na studentach zwrotu legitymacji, jedynym proszą go o dokonanie tego typu czynności. Niestety wiele studentów nie ma świadomości, iż nie jest to ich obowiązek i posłusznie zgadzają się na warunki uczelni oddając dokument jeszcze przed obroną czy od razu po wystawieniu ocen końcowych. Najprawdopodobniej nie chcą mieć przez tę sprawę żadnych nieprzyjemności, które w zasadzie i tak nie nastąpią. Skutkiem tego jest to, iż pełnoprawny student będący nim jeszcze do końca 31 października nie ma możliwości na korzystanie ze zniżek na na przykład podróże koleją PKP i będzie musiał zapłacić stu procentową kwotę za bilet.

Zwrot legitymacji studenckiej na studiach licencjackich a magisterskich

Różnica pomiędzy zwrotem legitymacji studenckiej z aktualną datą laserowo wyciętą na hologramie ELS na studiach pierwszego czy drugiego stopnia jest taka, iż student uzyskując stopień licencjata ma możliwość korzystania z ulg do 31 października tego samego roku, zaś magistra do momentu zdania egzaminu dyplomowego. Niestety wiele uczelni żąda oddania legitymacji wraz ze składaną pracą licencjacką czy magisterską do dziekanatu. Jest to nie tyle nie moralne, ale również nielogiczne, gdyż napisania praca w żaden możliwy sposób nie świadczy o tym, iż udało się ją obronić na egzaminie ustnym równocześnie otrzymując tytuł licencjata czy magistra.

Jakie jest potwierdzenie na legalne zatrzymanie legitymacji po studiach?

Dnia 16 września 2016 roku na światło dzienne wyszło rozporządzenie wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówiące o tym, iż “Prawo do posiadania legitymacji mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów I stopnia – do 31 października roku ukończenia tych studiów. “

Sposoby na zatrzymanie legitymacji z ważnym hologramem ELS po studiach

Jako, że studentowi prawnie należą się jeszcze 3 miesiące zniżek, nie ma w obowiązku oddać legitymacji do dziekanatu przy złożeniu pracy dyplomowej. Niestety wszystkie uczelnie w Polsce, od najmniej obleganych po najbardziej popularne typu Uniwersytet Warszawski, Jagielloński czy Politechnika wymuszają na studencie zwrócenie wszystkich dokumentów w tym legitymacji z hologramem ELS, które przez okres nauki mu się prawnie należały. Istnieje możliwość, która pozwoli zostawić je przy sobie, bez zbędnego przedłużania okresu studiów poprzez pisanie podań czy długich odwołań. Są to na przykład:

  • napisanie krótkiego oświadczenia do dziekanatu, który zawiadamia o niefortunnej zgubie legitymacji studenckiej wraz z hologramem ELS, dzięki temu władze uczelni nie mają w jaki sposób wymuszać na Tobie natychmiastowego zwrotu bo realnie tej rzeczy po prostu nie posiadasz,
  • wyrobienie nowej legitymacji jeszcze przed ukończeniem studiów, co wiąże się niestety z wydatkiem finansowym,
  • kontynuacja nauki na drugim stopniu bądź innym kierunku na tej samej uczelni, wtedy władze uczelni nie powinny żądać zwrócenia legitymacji gdyż zamierzasz zostać w tej szkole na dłużej,
  • jeśli chęć posiadania zniżek jest tak wielka, że jesteś skłonny do oblania jednego przedmiotu i zapisanie się na sesję poprawkową we wrześniu, nic nie szkodzi na przeszkodzie. W tym wypadku nikt nie będzie się niczego od Ciebie dopominać.

Wyżej wymienione sposoby są najskuteczniejszą metodą do pozostawienia przy sobie legitymacji z ważną datą na hologramie ELS. Nie warto więc nabierać się na zastraszanie czy łatwe sztuczki pań w dziekanacie, warto dbać o swoje prawa.