Hologramy na legitymacje - numer seryjny 31-03-2020

Nowe oznakowanie studenckich hologramów ELS – numer seryjny na naklejce 31-03-20

Numer seryjny to nowy element oznakowania naklejek hologramowych els. Nowe naklejki kolekcjonerskie 31-03-20 z obowiązkowym numerem seryjnym już w sprzedaży! Dowiedz się czym jest kod seryjny na hologramie ELS! 

HOLOGRAM NA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ ELS Z KODEM SERYJNYM – NOWE OZNAKOWANIE NA NAKLEJCE ELS 31-03-20 R.

 

Nowy rok akademicki niesie ze sobą nowości również na legitymacjach studenckich. Najnowsze naklejki studenckie ELS 31.03.2020 zmieniają swój wygląd! Nowe oznakowanie hologramów na legitymację ELS zawiera bowiem nie tylko laserowo nacinaną datę ale także specjalny kod seryjny na hologramie semestralnym ELS. Naklejka na legitymację studencką z numerem seryjnym będzie potwierdzała ważność dokumentu studenta na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN na temat przebiegu studiów wyższych. Dowiedz się więcej i kup pakiet hologramów studenckich ELS 2020 z kodem seryjnym!

Numer seryjny na hologramie na legitymację ELS –  jak wygląda?

Hologramy z kodami kreskowymi z datą 31-03-2020.

Naklejka kolekcjonerska ELS 31-03-20 kod seryjny – zdjęcie!

Hologram studencki ELS z numerem seryjnym na legitymacji ELS to nowy element, który służy do potwierdzania ważności legitymacji studenckiej na polskich uczelniach. Kod numeracyjny na hologramie semestralnym zamieszczony będzie nad laserowo nacinaną datą na naklejce ELS. Taki kod kreskowy służyć ma do weryfikowania oryginalności naklejki. Hologram 2020 z kodem seryjnym przyklejony na legitymację upoważnia do korzystania z benefitów jakie daje Elektroniczna Legitymacja Studencka.

Numer seryjny składa się z ośmiu cyfr. Pierwsze trzy cyfry w numerze seryjnym to indywidualny kod uczelni. Każda uczelnia ma swój indywidualny numer – przykładowo dla Uniwersytetu Warszawskiego trzy unikatowe cyfry na początku kodu seryjnego to 242 z kolei dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – 246. Kolejne pięć cyfr w numerze seryjnym to numer porządkowy naklejki hologramowej. Numer seryjny występuje więc w formacie XXX00001, XXX0002 itd. Naklejki hologramowe na legitymację ELS z kodami kreskowymi to  od 2019 roku nieodzowna część każdej legitymacji studenckiej. 

 

Nowe kody seryjne na ELS – oznakowanie naklejek ELS od 2019 

Nowe naklejki hologramowe na legitymację studencką ELS z kodami seryjnymi wchodzą do użytku od roku akademickiego 2019/2020. Po raz pierwszy hologramy ELS z numerem seryjnym znajdą się na legitymacjach studenckich od pażdziernika 2019 – na naklejkach z laserowo ciętą datą 31-03-20. Hologramy studenckie ELS 2020 z kodami seryjnymi potwierdzają ważność legitymacji na semestr zimowy do 31 marca 2020 roku. Numery seryjne na naklejce semestralnej pozwalają na weryfikację oryginalności naklejek na legitymację studencką ELS. Jako, że każda uczelnia ma swój numer seryjny, a w dodatku każda naklejka otrzyma swój indywidualny numer porządkowy będzie ona jeszcze lepiej zabezpieczona przed próbami fałszerstw. 

 

Hologramy na legitymacje studencką els 31-03-20 – wykaz kodów i numerów seryjnych uczelni

Każda uczelnia wyższa w Polsce ma obowiązek potwierdzania ważności legitymacji studenckich ELS naklejkami hologramowymi. Na każdym uniwersytecie czy też politechnice stosowane są takie same hologramy ELS. Naklejki hologramowe na legitymację są wystandaryzowane przez specjalne rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od edycji z laserowo nacinaną datą 31-03-20 na naklejkach znajdziemy także specjalne kody. Naklejki ELS na legitymację studencką z numerem seryjnym uczelni będą na uczelniach obowiązywały od października 2019 roku. Każdy kod seryjny na naklejce ELS składa się z 8 cyfr w tym 3 pierwszych spersonalizowanych dla każdej uczelni. 

Jeśli zadajesz sobie pytanie jaki numer seryjny ma Twoja uczelnia – sprawdź tutaj: jaki numer seryjny uczelni winien mieć mój hologram kolekcjonerski!