Masz prawo do znizki studenckiej powyzej 26 roku zycia. Wystarczy studiowac i cieszyc sie ulgowymi biletami ztm

Zniżka studencka w Polsce tj. ZTM, MPK komunikacją miejską dla każdego aktywnego studenta z ważną legitymacją studencką, nawet po 26 roku życia, czyli słów parę dlaczego warto studiować w Polsce!

Wielu studentów zastanawia się, czy prócz bezcennej wiedzy akademickiej mają prawo by nadal kupować bilety ulgowe np. bilety studenckie na ZTM, MPK itp., jeśli ukończyli już 26 lat i nadal studiują?

ODPOWIEDŹ BRZMI : TAK !

bowiem ZTM, MPK jak i PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE MIASTA W POLSCE WRAZ ZE SWOIMI PRZEWOZAMI MIEJSKIMI RESPEKTUJĄ zniżki studencka  niezależnie od wieku (nawet po ukończeniu 26go roku życia)! Wystarczy aktywny status studenta oraz ważna legitymacja studencka (z aktualnym hologramem els) potwierdzająca prawo do zniżek . Zniżka studencka umożliwia kupowanie w komunikacji miejskiej (ZTM, MPK, ZKM itp.) tańszy bilet studencki na ZTM z 50% ulgą. Zniżka studencka PKP, czyli zniżka studencka na pociągi krajowe obowiązuje niestety jedynie do ukończenia 26 roku życia. Dlatego warto o tym pamiętać. Jedyną możliwością przedłużenia zniżek na Polskie Koleje Państwowe jest pójście na studia doktoranckie. Ale i tutaj obowiązuje limit wieku = 26 do 35 lat. Jak więc widać zniżka na komunikację miejską to prawo studenta ale jednocześnie bezterminowy przywilej. Zobacz, z czego wynikają wątpliwości oraz jak stosowana jest zniżka studencka na PKP i ZTM i korzystaj z ulgi na bilety komunikacji miejskiej (bez ograniczeń wiekowych)  i pociągi (do 26 roku) jeśli tylko masz aktualny status studenta w Polsce. Poniżej przeczytasz o zaletach kontynuowania studiów w Polsce nawet po ukończeniu 26-go roku życia i zachowaniu przywilejów studenckich aż do skończenia studiów i oddania legitymacji studenckiej poświadczającej prawo do zniżkowych przejazdów ZTM i PKP. Oczywiście poniższy artykuł ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny, a kolekcjonerskie hologramy els służyć mogą jedynie sentymentalnemu powrotowi do słusznie minionych lat (absolutnie zabronione jest używanie hologramów kupionych na naszej stronie jako autentycznych w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści materialnych – jeśli zamierzasz mimo tego nabyć hologram kolekcjonerski w takim celu opuść tę stronę !).

PKP TLK Intercity zniżka studencka – obowiązuje tylko do 26 r. życia

Znizki studenckie i doktoranckie pkp intercity i tlk do 26 roku zycia

Zniżka studencka na PKP to zarówno zniżka studencka intercity jak zniżka studencka tlk. Również na express intercity obowiązuje zniżka studencka w PKP ale jedynie do 26 roku życia. Ważna legitymacja studencka potwierdzająca status studenta to możliwość zniżki na PKP pozwalająca kupić bilety ulgowe na przejazdy pociągiem z 51% ulgi. Zniżka studencka w PKP to jedna z częstszych ulg, z jakiej korzystają studenci. Obowiązuje ona jedynie do ukończenia 26 lat. Chyba że planujemy iść na studia wyższe doktoranckie i uzyskać tytuł doktora – wtedy bowiem okres zniżkowych zawiera się w wieku 26-35 lat. Czyli oznacza to tyle, iż możemy studiować czy to na studiach licencjackich lub magisterskich ale jedynie do 26 lat chcąc jeździć ulgowo. Jeśli kończymy 27 lat i wciąż jesteśmy na licencjacie lub magistrze to nie pojeździmy pociągami ulgowo (ale w komunikacji miejskiej jak najbardziej tak w praktycznie każdym mieście w Polsce). Puentując – studiowanie w  kraju naprawdę się opłaca niezależnie od wieku, o ile udaje się nam zaliczać semestry akademickie 😉

Zniżki studenckie > 26 roku życia – zniżki na PKP,ZTM i PKS – do kiedy fizycznie przysługują? Zacznij korzystać ze swoich praw studenta, które potwierdza ważna legitymacja studencka ELS aprobująca status studenta

Bilety ulgowe a znizka studencka ztm i komunikacja miejska w tym pkp

Życie studenckie niekiedy bywa trudne, jednak zdecydowanie warto studiować. Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi ze zdobywania wiedzy i dobrej posady w przyszłości studenci mają wiele korzyści i benefitów. Choćby te prozaiczne wynikające z samego posiadania elektronicznej legitymacji studenckiej ELS.

Chodzi oczywiście o zniżki studenckie, zniżki studenckie pks, zniżki studenckie pkp (w tym: zniżki na bilety pkp intercity, zniżkowe bilety na TLK, a nawet zniżkowe bilety na pendolino) czy zniżki w komunikacji miejskiej które są bardzo korzystne i warto dbać o aktualny hologram studencki na legitymacji uczelnianej wraz z aktualizacją statusu studenckiego w dziekanacie, która umożliwia korzystanie z nich. Do najpopularniejszych i najchętniej wykorzystywanych przez studentów, w których posiadaniu jest elektroniczna legitymacja studencka, należą:

  • zniżki na komunikację miejską ZTM, MPK (ale i praktycznie każde inne miasto w Polsce oferujące środki komunikacji miejskiej)
  • zniżki na Polskie Koleje Państwowe PKP
  • zniżka studencka PKS, Polski Bus, FlixBus….

Korzystanie z tych zniżek jest przyjemne i nie budzi żadnych wątpliwości, aż do czasu… Zobacz jakie problemy możesz napotkać, będąc studentem, nawet jeśli Twoja elektroniczna legitymacja studencka ma ważny hologram na legitymację studencką.

Kwestia podstawowa – studencka zniżka PKP i zniżka studencka na ZTM (Zarząd Transportu Miejskiego), MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne), PKS (Państwowa Komunikacja Samochodowa) a legitymacja studencka

Każdy student posiada elektroniczną legitymację studencką, czyli to tak zwana legitymacja ELS. Jej wygląd i wszystkie niezbędne elementy określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 201, poz.1188). Do potwierdzenia statusu studenta wymagany jest m.in. aktualny hologram ELS na legitymację studencką oraz aktualizacja statusu studenta w bazie uczelni. Hologram jest elementem niezbędnym, aby przysługiwała zniżka studencka ztm, pkp, zniżka studencka pks i każda inna. Zawsze dobrze jest mieć legitymację studencką przy sobie podczas kontroli w komunikacji miejskiej czy w pociągu, choć jeśli posiadasz aktualną legitymację studencką, a akurat jej zapomniałeś, możesz dochodzić swoich praw i wykazać to później (czeka Cię wtedy opłata manipulacyjna zamiast mandatu).

Zniżki studenckie i komunikacja miejska po 26 roku życia – przysługują każdemu, kto posiada status studenta i ważną legitymację studencką

Hologramy studenckie na legitymację els

Hologramy na legitymacje studencką els wzór

Hologram z kodem seryjnym 2020.

Hologramy kolekcjonerskie 2020 z numerem seryjnym, nowy wzór

Zniżki studenckie ZTM i PKP nie budzą żadnych wątpliwości, jak to wcześniej wspomnieliśmy, do pewnego momentu. Jednak studentem można być w każdym wieku! I wcale nie oznacza to, że musimy rezygnować z tego, że obowiązuje nas zniżka studencka ZTM. Choć panuje przeświadczenie, że zniżki studenckie na komunikację miejską obowiązują tylko studentów do 26 roku życia, nie jest ono prawdziwe. Często spotyka się pytania:

„Skończyłem 26 lat, czy przysługuje mi dalej prawo do ulgowych przejazdów PKP, autobusów miejskich oraz ZTM (zarząd transportu miejskiego) ?”

Odpowiedź na to pytanie należy podzielić na dwie części. Ulga studencka na przejazdy ZTM, komunikację miejską przysługuje każdemu studentowi w Polsce, który ma status studencki sygnowany legitymacją studencką ELS z ważnym hologramem. Nie jest ona zależna od wieku studenta. Każdy student legitymujący się studencką legitymacją z hologramem może  z niej korzystać. Kwestię drugą rozważymy poniżej.

Z czego wynikają wątpliwości dotyczące zniżki na ZTM dla studenta po ukończeniu 26 r. życia?

Część studentów nie musi zaprzątać sobie głowy kwestią, do kiedy przysługuje zniżka studencka na ztm. Jednak studentem można być przez całe życie, takie osoby jednak często zmagają się z wątpliwościami, czy studencka legitymacja els i potwierdzający status studenta hologram ELS  wystarczą, by skorzystać ze zniżki na tańsze przejazdy komunikacją miejską dla studentów.

Rozwiewamy wątpliwości – w każdym wieku można podróżować komunikacja miejską, posiadając potwierdzenie w postaci ważnej legitymacji els ze zniżką studencką (50% ulgi). Zniżka studencka na ZTM jest bezterminowa i nie ma ograniczeń wiekowych.
Potwierdzeniem na to może być sam zapis, jaki posiada każda legitymacja studencka ELS:

Legitymacja studencka uprawnia do zniżek na ZTM bez względu na wiek

Legitymacja studencka zniżki ZTM i PKP

Na odwrocie legitymacji widnieje zapis, z którego wynikają zniżki studenckie na autobusy komunikacji miejskiej i pociągi – PKP. Nie ma znaczenia czy jest to PKM Katowice, MPK Wrocław, ZKM Gdynia, ZTP Kraków, ZTM Warszawa, w każdym mieście przysługuje studentom zniżka studencka na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz zniżka studencka na pkp.

Zniżki studenckie na komunikację miejską ZTM > 26 rok życia

W sprawie zniżek studenckich na ZTM zastosowanie ma wyłącznie pierwsza część zapisu, która mówi, o prawie do zniżki dla studenta, w wysokości 50% na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

“Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej” 

Nie definiuje ona wieku studenta, który może skorzystać ze zniżki ztm. Oznacza to, że każdy student posiadający ważną legitymację studencką z naklejką els może z nich korzystać. Wiek nie ma tu znaczenia, jest to jedyna właściwa interpretacja tego zapisu. Zniżki studenckie 26 lat w tym przypadku nie maja zastosowania. Zniżka komunikacja miejska czyli ztm zniżki obowiązują każdego studenta, co niewątpliwie zachęca do studiowania jak najdłużej.

Zniżki dla studenta na przejazdy PKP > 26 lat (niestety nie obowiązuje)

Wątpliwość wynika z tego, że dalsza część określająca zniżki studenckie PKP jednoznacznie już wskazuje na wiek studenta, któremu przysługują zniżki studenckie:

„…a także uprawnia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”

Wskazuje to jednoznacznie, że ulgi na bilety PKP określają inne przepisy. PKP zniżki na bilety obowiązują do wskazanego wieku, a więc pkp zniżka studencka kończy się z ukończeniem 26 lat.

Zniżki studenckie PKP – ograniczenia wiekowe

Jak wynika z zamieszczonego powyżej zdjęcia, które obrazuje zapis na legitymacji studenckiej ELS, zniżki studenckie na pociągi, czyli ulga studencka na PKP i PKS obowiązuje tylko do ukończenia 26 roku życia. Zniżki PKP do 26 roku życia  określają, że zarówno intercity zniżka studencka jak i zniżka studencka TLK ma ograniczenie wiekoweInaczej niż zniżki na ZTM. Zniżka na PKP wyraźnie określa wiek, jaki student może posiadać, by z niej skorzystać. Niestety więc ceny biletów pkp TLK zniżki nie obejmą u starszych osób studiujących. Oczywiście do zniżki nadal wymagana jest aktualna legitymacja studencka  z hologramem ELS.

Zniżki studenckie na PKP i ZTM a praktyka

Może się zdarzyć, że mimo iż zapisy prawne regulujące PKP zniżki studenckie czy ulgi studenckie na ZTM stanowią jedno, to praktyka wykazuje co innego. Jeśli dotknęła Cię przykra sytuacja i otrzymałeś mandat za jazdę komunikacją miejską ze zniżką studencką, posiadając ważna legitymacje els, bo ukończyłeś 26 lat – możesz się odwołać. Prawo stoi po Twojej stronie, a takie odwołanie na pewno zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Zniżki studenckie na przejazdy komunikacją miejską nie mają ograniczeń wiekowych, czasami po prostu nie wszyscy dostatecznie zaznajomili się z obowiązującymi przepisami, które regulują zniżki dla studentów w ZTM (w razie wątpliwości odsyłamy do regulaminów przewoźników komunikacji miejskiej takich jak chociażby warszawski ZTM). Natomiast podczas przejazdu pociągiem musisz pamiętać, do kiedy zniżki w Intercity Ci przysługują i że zniżkowe bilety na PKP oraz bilety ulgowe TLK są dla studentów poniżej 26 lat.

Zniżki studenckie na autobusy miejskie i przejazdy koleją – podsumowanie

Najważniejsze jest, aby znać swoje prawa i w razie konieczności potrafić ich dochodzić. Pamiętaj więc, że zniżka na ZTM, czyli komunikację miejską dla studenta obowiązuje dla każdego kto posiada ważną legitymację ELS m.in. z aktualnym hologramem studenckim i nie ważne ile ma lat. Ulga studencka na ZTM wynosi 50 %. Zatem korzystając ze zniżki na bilety ztm płaci się jedynie połowę ceny, są to bilety ulgowe ztm. Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – autobusy i koleje PKP określają odrębne przepisy. W przypadki zniżki studenckiej na PKP jest to 51%. Jednak zniżki te obowiązują już jedynie do 26 roku życia!

Gorąco zachęcamy do studiowania w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Pojęcie „wieczni studenci” zyskuje nowego znaczenia – dzięki studiowaniu można cały czas korzystać ze zniżek na pizze, do kina, czy to siłownia i fitness, ztm, pkp i pks. Benefitów jest niezwykle dużo. Jedynie w przypadku PKP ograniczone jest to wiekowo do 26 lat. No chyba że idziemy na studia doktoranckie to wtedy od 26 do 35 roku życia mamy przejazdy ulgowe PKP TLK czy to INTERCITY. Wydaje się nam, że przedstawiliśmy aż nadto argumentów dlaczego nie powinniśmy kończyć naszej przygody ze studiowaniem. A co mają z tym wspólnego hologramy kolekcjonerskie els? Jedynie to iż można wrócić do magii tamtych pięknie minionych lat w płaszczyźnie sentymentalnej. Spraw prezent sobie lub bliskiej Ci osobie i kup najnowszy hologram na legitymację studencką ELS, który włożysz do klasera wspomnień. Przypominamy, iż zakup możliwy JEDYNIE W CELU KOLEKCJONERSKIM i żadnym innym. Jeśli zamierzasz zakupić hologram w celu łamania prawa i naklejenia go na legitymację i posługiwania się nim jako autentycznym celem osiągnięcia nieuprawnionych korzyści materialnych  – opuść tą stronę. Przypominamy, iż przepis art. 270 Kodeksu Karnego mówi „ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega odpowiedzialności karnej i zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.”Bilety studenckie – najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące ulgi na bilety studenckie


Komu przysługują bilety ulgowe studenckie. Jakie warunki trzeba spełnić, by kupować bilety zniżkowe. Jaka będzie zniżka z legitymacją studencką?

Studenckie bilety ulgowe jak i wszystkie zniżki na legitymację, nie tylko te dotyczące transportu obowiązują wyłącznie studentów. Zniżki na legitymację studencką wymagają więc posiadania aktualnej legitymacji els. Aby skorzystać z ulgi na bilety studenckie, trzeba także posiadać aktualny hologram na legitymacji. Można dzięki temu kupować zniżkowe bilety na ztm, bilety ulgowe pkp, to także zniżki pks, a nawet zniżki na pendolino czy zniżki na bilety intercity. Zniżki legitymacja studencka osiągają różną wielkość. Ulga bilety studenckie może wynosić od kilku aż do kilkudziesięciu procent. Do najwyższych należą zniżki na pociągi, transport miejski zniżki to także duża ulga na bilety studenckie.


PKP zniżki studenckie – jaka jest zniżka studencka na pkp, komu przysługuje studencka zniżka na pociąg, czy zniżka dla studentów pkp obejmuje zniżki na intercity lub zniżki pendolino?

Zniżka studencka na pociąg, zniżka studencka intercity, czy pendolino zniżki nie są zależne od składu, pociągi PKP Intercity każdej relacji krajowej to taka sama zniżka na bilety pkp, która wynosi 51%. Dobra wiadomością jest również to, że nawet na express intercity zniżka studencka jest taka sama. Studenci mogą więc korzystając z tego, że przysługuje im zniżka pkp studencka podróżować szybko i komfortowo. Dla wolących podróżować taniej,np. pociągami TLK ceny biletów zniżki uczynią jeszcze bardziej przystępnymi. Zniżkowe bilety tlk są w bardzo przystępnych cenach, nawet dla studenta. Zarówno pkp intercity zniżki jak i TLK zniżki są bardzo dużym ułatwieniem i oszczędnością dla studentów, szczególnie dla tych, którzy muszą dojeżdżać na zajęcia z innych miejscowości. Wiedząc, jakie zniżki w PKP obowiązują i do kiedy zniżka TLK nas obejmuje warto z nich skorzystać. Zniżki dla studentów pkp przysługują każdemu studentowi z ważną legitymacją, z tym, że zniżki PKP mają ograniczenie wiekowe. 


Zniżka na PKP do 26 roku życia – czy to prawda, że zniżki na bilety PKP, zniżka PKP Intercity i każda ulga na bilety PKP obowiązuje do 26 roku życia?

Nie jest to do końca prawdą. Owszem, ulgi na bilety tlk, zniżkowe bilety pendolino, czy zniżki intercity oraz zniżki koleje mazowieckie, obowiązują do określonego wieku. Jeśli chodzi o studentów bilety zniżkowe PKP rzeczywiście przysługują jedynie do ukończenia 26 lat. Natomiast bilety PKP zniżki np. dla doktorantów obowiązują już do 35 roku życia. Zniżka do 26 roku życia odnosi się w tym wypadku wyłącznie do studentów, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych i studiujących za granicą. Na pociągi zniżki studenckie i doktoranckie obowiązują więc do pewnego wieku.


Zniżka studencka komunikacja miejska – czy obowiązują bilety zniżkowe ZTM, do kiedy zniżki w ztm, legitymacja studencka zniżka ztm, czy są ograniczenia wiekowe? 

Jeśli chodzi o transport miejski zniżki dla studentów są bardzo korzystne. Zarówno zniżka studencka autobusy miejskie czyli ZTM, MPK, oraz komunikacja miejska w różnych miastach obejmuje zniżki studenckie z legitymacją potwierdzającą status studenta.  Zniżka studencka autobusy miejskie jest dużym odciążeniem dla budżetu studenckiego. Zniżki komunikacja miejska umożliwiają studentom przemieszczanie się po mieście i na zajęcia, co niekiedy wymaga częstych podróży. Jakie zniżki w ZTM przysługują studentom? Ulga na bilety ztm to 50%, co jest dość dużym upustem. Studentów obowiązują również mpk zniżki. Bardzo dobrą informacją jest to, że zniżka studencka po 26 roku życia nadal obowiązuje, zniżka ZTM jest bezterminowa. Ulgi bilety studenckie na komunikacje miejską obowiązuję Cię, nawet jeśli masz dużo więcej lat niż 26, ale nadal posiadasz aktualną legitymację studencką.


Do kiedy obowiązują zniżki studenckie, czy studenci mogą kupować jedynie bilety zniżkowe do 26 lat, do kiedy zniżki studenckie obowiązują na autobusy?

Część zniżek studenckich np. zniżki pkp dla studentów, a co za tym idzie zniżkowe bilety pkp, ulga na bilety TLK, zniżkowe bilety intercity czy zniżka na pendolino obowiązują studentów tylko do ukończenia 26 roku życia. Intercity zniżki, więc zniżki na pkp legitymacja studencka gwarantuje jedynie przez określony czas. Legitymacja doktorancka przedłuża go do 35 roku życia. Zniżka studencka 26 lat nie oznacza jednak, że przestają obowiązywać wszelkie ulgi i upusty. Wiadomo do kiedy zniżki w PKP obowiązują i że zniżka studencka pociąg nie jest dla każdego studenta, a jedynie dla tych do 26 lat, jednak zniżki studenckie po 26 roku życia nadal obowiązują. Studenci niezależnie od wieku mogą nabywać zniżkowe bilety ZTM czy MPK. Zniżka studencka autobus to przywilej studenta w każdym wieku. Aby skorzystać z PKP zniżki legitymacja nie wystarczy, ogranicza nas wiek, natomiast autobusy zniżki dla studenta  są uzależnione jedynie od posiadania ważnej legitymacji z hologramem els.


Legitymacja studencka zniżki – jakie zniżki studenckie poza komunikacją miejską i kolejową przysługują studentom

Posiadanie legitymacji to nie tylko bilety zniżkowe TLK czy bilety zniżki w PKP i komunikacji miejskiej. PKP zniżki legitymacja daje naprawdę spore ulgi. Zniżki pkp intercity, jak i inne na przejazdy koleją to aż 51 %, podobnie jak ulgi przysługujące studentom w MPK (50 %). Obowiązujące zniżki tlk do 26 roku życia, czy inne ograniczone ulgi w PKP to na szczęście tylko część zniżek, z jakich mogą korzystać studenci. Istnieje mnóstwo zniżek studenckich na wydarzenia kulturalne, do kin i teatrów, a nawet na zajęcia rekreacyjne, które nie są ograniczone wiekowo. Dominium zniżka studencka, Sphinx, Da Grasso zniżka studencka to tylko przykłady, dlaczego warto studiować i posiadać legitymację studencką jak najdłużej.  Zniżki studenckie to również takie firmy jak: HM, River Island, Pizza Hut, KFC, Levis, Costa Coffee czy North Fish, które doceniają studentów. Przychylne studentom są również marki Apple czy Lenovo, a iSpot zniżka studencka może niejednemu studentowi ułatwić życie. Polski Bus (FlixBus) zniżka studencka to dodatkowe ułatwienie w podróżowaniu. Posiadanie legitymacji to więc bardzo duża korzyść dla studentów w każdym wieku.

Strona przeznaczona dla pasjonatów i filatelistów. Zakupione u nas hologramy kolekcjonerskie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów kolekcjonerskich, bądź mogą stanowić pamiątkę z czasów studenckich. Inne ich wykorzystanie jest niezgodne  z prawem. Jeśli więc chcesz wzbogacić swoją kolekcję znaczków ELS zapoznaj się z naszą ofertą, jeśli natomiast masz zamiar wykorzystać hologramy kolekcjonerskie w inny sposób – opuść naszą stronę.

Pasjonatów i hobbystów kolekcjonerskich hologramów zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdą najnowsze edycje naklejek kolekcjonerskich na legitymację 31-03-20. Z pewnością zainteresuje ich fakt, że naklejki studenckie od 31.03.2020 będą posiadały numer seryjny. Ośmiocyfrowy kod na hologramie els pojawi się od marca 2020 roku. Więc kolekcjonerskie hologramy els 31.03.20 to pierwsze, na których pojawi się numer kreskowy na naklejce ELS.